28 Eylül 2010 Salı

Maden arama cihazları

Yıllardır çeşitli dedikodular veyahut elde edinilen haritalar insanları definecilik peşine düşürmüştür. Dolayısıyla çeşitli maden arama aletleri yapılmıştır. Altın ve benzeri kıymetli metallerin aramalarında kullanılan maden arama cihazları yüzeysel aramalarda kullanılmaktadır. Daha derinlerdki kıymetli metal ve madenler için ise ileri düzey aletler kullanırlır gelin şimdi bunların bir kısmını inceleyeli.

omnitron alan tarama cihazı

Türkiyedeki enerji ve maden yatakları haritası

Türkiye maden haritası
Resmin büyük halini görmek için üzerine tıklayın

Madencilik, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünüdür. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içerir.

27 Eylül 2010 Pazartesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü


MTA logosu

Maden tetkik ve arama genel müdürlüğü , Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığına bağlı tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine tabi , kamu iktisadi teşebbüsüdür.